ถ้าลูกค้าเคยมีประสบการณ์ในการใช้งานม่านม้วน BIW จะรู้สึกได้ถึงความเบาสบายนุ่มมือ โดยเฉพาะการดึงม่านม้วนในชุดใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดม่านม้วนกว้าง 2 เมตร สูง 3 เมตร หรือขนาดม่านม้วนสูง 2 เมตรและกว้างประมาณ 2 เมตรครึ่งก็ตาม สาเหตุสำคัญในเรื่องของความเบาสบายนุ่มมือนี้มาจาก เหตุผล 3 ข้อ ดังนี้ 

1.ระบบม่านม้วนแบบญี่ปุ่น ปกติมาตรฐานม่านม้วนระบบญี่ปุ่น เป็นระบบที่มีความเบาสบายนุ่มมือมากกว่าระบบอื่นๆ ในโลก เมื่อเทียบกับระบบยุโรปหรือระบบของจีน สาเหตุสำคัญเพราะคนญี่ปุ่นมีความสนใจในเรื่องของกลไกลมากกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะการทำงานของเฟืองที่มีระบบทดแรงพิเศษ การเพิ่มและลดการผ่อนแรงของม่านม้วน เช่น สปริงผ่อนแรง สปริงผ่อนแรงของ BIWมีถึง 3 ขนาดด้วยกัน แต่ละขนาดจะถูกแบ่งใส่ให้กับม่านม้วนแต่ละชุดตามความเหมาะสม เช่น 0 – 3 ตารางเมตร เราสามารถใช้อุปกรณ์ธรรมดาผลิตได้เลย ม่านม้วนขนาดเล็ก 3-5 ตารางเมตร ก็จะใช้สปริงผ่อนแรงตัวเล็ก และม่านม้วนขนาดกลาง 5-7 ตารางเมตร จะใช้สปริงผ่อนแรงตัวกลาง ส่วนม่านม้วนขนาดใหญ่ 7 -10 ตารางเมตร ก็จะใช้สปริงผ่อนแรงตัวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ธรรมดา หรืออุปกรณ์ขนาดใดก็ตาม สปริงผ่อนแรงของ BIW ดึงเบาสบายนุ่มมือทุกขนาด
 
2.แกนท่อ ในการดึงม่านม้วนตัวแปลที่มีผลต่อการดึงให้เบาตามหลักฟิสิกส์ คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ ซึ่งถ้าขนาดศูนย์กลางของท่อใหญ่ ก็จะทำให้น้ำหนักในการออกแรงน้อยลงม่านม้วน BIW เราเลือกใช้แกนท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าท้องตลาดโดยประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่า ด้วยระบบธรรมดาที่ไม่ได้เป็นระบบสปริง เราจะมีอัตราการทดแรงที่ดีกว่าระบบอื่นๆ ประมาณ5-10 เปอร์เซ็นต์ ก็คือจะเบากว่าแบรนด์ อื่นๆ ประมาณ 5-10 % โดยเฉลี่ยด้วย
 
3.เรื่องของนโยบายบริษัทที่ต้องการที่จะให้ลูกค้า BIW มีความประทับใจในตัวสินค้า มีประสบการณ์ในการดึงม่านม้วนที่เบาสบายทุกชุด ไม่ว่าจะเป็นขนาดเท่าไหร่ก็ตามที่เราผลิตตั้งแต่ 0-10 ตารางเมตร ด้วยเหตุผลนี้ทาง BIW เราจึงไม่เอาเงื่อนไข ราคาค่าสปริงผ่อนแรงมาคิดเพิ่มกับลูกค้า เพราะการคิดค่าสปริงผ่อนแรงกับลูกค้า 1 ชุด เท่ากับราคา 500 800 1000 บาท ราคาก็จะต้องเพิ่มขึ้นไปตามขนาด แต่ BIW ไม่คิดราคาค่าสปริงผ่อนแรงกับลูกค้าเพิ่มซึ่งหมายถึงลูกค้าจะได้ขนาดสินค้าตามความต้องการและมีคุณภาพดี ในราคาที่ไม่แพง